Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Kontaktujte nás!

Aktuální informace o provozu SVP

Od 11.5.2020 jsou pro veřejnost opět dostupné naše ambulance SVP v klasické pracovní době od 8:00 do 18:00 hod., mimo soboty a neděle.

Taktéž je od 11.5.2020 znova otevřen internátní pobyt v Ostravě-Koblově.

Žádáme všechny osoby odpovědné za výchovu, doprovázející osoby i klienty, aby dodržovali epidemiologické nařízení vlády:

  • Do střediska je povolen vstup klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může přijít jako doprovod pouze jedna osoba).
  • Nosili v SVP roušky.
  • Měli s sebou sáček na uložení roušky.
  • V průběhu poskytování poradenské služby v místnosti klienti nemusí mít roušky ani ped. pracovníci, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, roušky jsou povinni nosit.
  • Neprojevovaly se ani neprojevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta či doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytované služby.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Simona Muťková, vedoucí SVP

<< Zpět na předchozí stránku