Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Kontaktujte nás!

Aktuální informace o provozu SVP Ostrava

Všechna ambulantní i internátní zařízení jsou i nadále v plném provozu.

Žádáme všechny osoby odpovědné za výchovu, doprovázející osoby i klienty, aby dodržovali epidemiologické nařízení vlády:

Do střediska je povolen vstup klientům a doprovázejícím osobám (s klientem může přijít jako doprovod pouze jedna osoba).
Nosili v SVP roušky.
Měli s sebou sáček na uložení roušky.
V průběhu poskytování poradenské služby v místnosti klienti nemusí mít roušky ani ped. pracovníci, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, roušky jsou povinni nosit.
Neprojevovaly se ani neprojevují v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta či doprovázející osoby, je důvodem k ukončení poskytované služby.


Děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                                                Mgr. Simona Muťková, vedoucí SVP          

<< Zpět na předchozí stránku