Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Kontaktujte nás!

SVP ​Ostrava - Koblov

Adresa:
Tel. kontakt:
E-mail:

Datová schránka:

Pracovní doba:

Oddělení:

Ostrava - Koblov, Antošovická 258, 711 00 (mapa)
596 239 202 (203)
vedouci@svp-ostrava.cz (Mgr. Simona Muťková, +420 776 097 226)

56mjzjg

Po-Čt: 7:30 - 18:00, Pá: 7:30 - 15:30

Ambulantní a internátní (pobytové)

Pracovníci ambulantního oddělení

 • Speciální pedogogové-etopedi: Mgr. Jaroslav Sebroň, Mgr. Miroslava Michalíková, Mgr. Simona Lasková
 • Psycholog: Mgr. Martin Kusák

Pracovníci internátního oddělení

 • Speciální pedagogové-etopedi: Mgr. Simona Muťková (vedoucí SVP), Mgr. Jana Novobilská, Mgr. Iveta Purdeková
 • Psycholog: Mgr. Martin Kusák
 • Učitelé: PaedDr. Miroslav Knittel, Mgr. Irena Kusá, Mgr. Michal Kočí
 • Vedoucí vychovatel: Ing. Martin Kadlec
 • Sociální pracovnice: Vlasta Šindlerová

Poskytované služby

 • poradenské, terapeutické, diagnostické, vzdělávací, speciálně pedagogické a psychologické, výchovné, sociální a informační - poskytované v ambulantním i internátním oddělení
 • účast na výchovných komisích škol
 • účast na případových konferencích pořádaných OSPOD
 • členství v pracovních skupinách Magistrátu města Ostrava - Děti a rodina, Tým pro mládež
 • pořádání rodičovských skupin (1x měsíčně)
 • účast na supervizích DÚM Ostrava (psycholog SVP)

Aktivity dětí v rámci internátního pobytu

 • Školní přípravy - v odpoledních hodinách se děti učí látku, ze které jsou následující den ve škole vyzkoušeny (mimo víkendy)
 • Individuální konzultace - v případě potřeby mohou děti konzultovat své záležitosti (radosti, trápení, konflikty, potíže se začleněním do kolektivu apod.) se speciálními pedagogy-etopedy, nebo psychologem
 • Psychologické vyšetření - koncipováno jako rozvojové, v rámci kterého děti zjistí své schopnosti, silné a slabé stránky, potenciál a oblasti rozvoje do budoucna
 • Skupinové terapie - vedené speciálními pedagogy-etopedy, v rámci kterých se děti učí např. vycházet s druhými ve skupině, řádně řešit konflikty, relaxovat, nebo získávají zpětnou vazbu na své chování v rámci pobytu v SVP
 • Volnočasové aktivity - v odpoledních hodinách s vychovateli podnikají různé výlety po okolí (pěší, cyklo, na běžkách), pravidelně sportují (fotbal, pozemní hokej, posilovna), učí se tancovat, nebo hrají stolní hry
 • Další aktivity viz aktuality

 

Vnitřní řád pracoviště - ZDE

 

Fotogalerie