Nevíte už jak dál? Neřešte to sami. Poraďte se s odborníky. Kontaktujte nás!

Středisko výchovné péče Ostrava

Spádová působnost SVP je po celém Moravskoslezském kraji. Má celkem šest odloučených pracovišť. Každé pracoviště nabízí ambulantní formu péče. Pracoviště v Ostravě-Koblově nabízí i internátní formu péče. Ambulantní i internátní odborní pracovníci poskytují klientům služby poradenské, terapeutické, diagnostické, vzdělávací, speciálně pedagogické a psychologické, výchovné, sociální a informační. Více o poskytovaných službách se dočtete v záložce O nás.